Andrahandsmarknad

Handelsbanken ställer, under normala marknadsförhållanden, kurser för återköp av placeringar och om möjligt även säljkurser. Vid köp och försäljning under löptiden utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. Kurser nedan är indikativa och visas som % av det nominella värdet.

Andrahandsmarknad
Nr Namn Köpkurs Säljkurs Valuta ISIN Uppdaterat
CCCDX8ASHB Kreditcertifikat Nordamerika 18.01.2018 FI4000038385
SHBO 5077 Aktieindexobligation USA 26.02.2018 FI4000038393
SHBC CX39A Kreditcertifikat Europa 2013 18.01.2019 101.10   EUR FI4000064514 2018-12-14 09:39:44
SHBO 5083A Valutaobligation Dollar 28.11.2018 FI4000064563
SHBO 5083B Valutaobligation Dollar 28.11.2018 FI4000064571
SHBO 5084A Valutaobligation Dollar 11.03.2019 109.20   EUR FI4000064605 2018-12-14 09:39:49
SHBO 5084B Valutaobligation Dollar 11.03.2019 139.00   EUR FI4000064613 2018-12-14 17:02:00
SHBO 5085 Aktieindexobligation Europa 01.04.2019 101.10   EUR FI4000064647 2018-12-14 17:02:12
SHBC TE19C Tillväxtcertifikat Europa 01.04.2019 102.40   EUR FI4000064654 2018-12-14 17:02:16
SHBO 5086A Aktieindexobligation Europeiska bolag 29.04.2019 103.00   EUR FI4000064662 2018-12-14 13:49:10
SHBO 5086B Aktieindexobligation Europeiska bolag 29.04.2019 113.60   EUR FI4000064670 2018-12-14 17:02:12
SHBO 5087A Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 26.02.2019 110.90   EUR FI4000064696 2018-12-14 17:02:12
SHBO 5087B Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 26.06.2019 125.50   EUR FI4000064704 2018-12-14 17:02:12
SHBO 5088 Aktieindexobligation Globala bolag 12.10.2018 FI4000064761
SHBO 5089 Aktieindexobligation Asien-Stilla havet 23.11.2018 FI4000064936
SHBC CX29L Kreditcertifikat Europa 2014 10.01.2020 97.40   EUR FI4000064993 2018-12-14 13:09:22
SHBO 5500 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 14.01.2020 122.40   EUR FI4000065008 2018-12-14 17:02:09
SHBC CX59L Kreditcertifikat Europa I 2015 10.01.2020 96.30   EUR FI4000065040 2018-12-14 09:39:44
SHBO 5501 Aktieindexobligation Svenska bolag 08.03.2018 FI4000065057
SHBO 5502 Aktieindexobligation Nordiska Bolag 05.04.2018 FI4000065099
SHBO 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 24.05.2018 FI4000065123
SHBO 5504 Aktieindexobligation Varumärken 24.08.2018 FI4000065156
SHBO 5505 Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag 11.10.2018 FI4000065206
SHBC CX30F Kreditcertifikat Europa II 2015 08.07.2020 94.80   EUR FI4000065222 2018-12-14 17:02:09
SHBO 5506 Aktieindexobligation Europa Hållbarhet 15.11.2018 FI4000065248
SHBO 5090 Aktieindexobligation Nordiska Bolag (PP) 17.10.2018 FI4000065271
SHBC KN18K Kupongcertifikat Nokia 29.11.2018 FI4000065289
SHBO 5507 Aktieindexobligation Nordiska Bolag 08.01.2019 99.00   EUR FI4000065297 2018-12-14 09:40:10
SHBC CX10L Kreditcertifikat Europa I 2016 11.01.2021 102.40   EUR FI4000065354 2018-12-14 17:02:09
SHBC CX30L Kreditcertifikat Europa I 2016 11.01.2021 118.20   EUR FI4000065362 2018-12-14 17:02:09
SHBO 5508 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa 28.03.2019 112.90   EUR FI4000065388 2018-12-14 17:02:09
SHBO 5509 Aktieindexobligation Varumärken 08.05.2019 104.90   EUR FI4000065396 2018-12-14 17:02:09
SHBO 5510 Aktieindexobligation Svenska bolag 29.05.2019 110.10   EUR FI4000065420 2018-12-14 17:02:09
SHBO 5511 Aktieindexobligation Varumärken 04.07.2019 FI4000065438
SHBC CX21F Kreditcertifikat Europa II 2016 (PP) 12.07.2021 100.40   EUR FI4000177720 2018-12-14 13:09:22
SHBC KS10I Kupongcertifikat Skogsbolag 15.10.2020 FI4000177744
SHBC CX21L Kreditcertifikat Europa III 2016 10.01.2022 99.70   EUR FI4000177787 2018-12-14 13:09:22
SHBC KK10B Kupongcertifikat Konsumentbolag 27.02.2020 62.60   EUR FI4000177811 2018-12-14 17:02:16
SHBC CX51L Kreditcertifikat Europa I 2017 10.01.2022 98.60   EUR FI4000177845 2018-12-14 13:09:22
SHBC KF10C Kupongcertifikat Försäkringsbolag 02.04.2020 FI4000177860
SHBC KV30E Kupongcertifikat Verkstadsbolag 22.05.2020 FI4000177886
SHBC CX12F Kreditcertifikat Europa II 2017 11.07.2022 94.80   EUR FI4000177894 2018-12-14 16:37:37
SHBC KB10E Kupongcertifikat Nordiska Banker II 11.06.2020 121.40   EUR FI4000177910 2018-12-14 17:02:16
SHBC KE11F Kupongcertifikat Europa 16.07.2021 121.40   EUR FI4000177910 2018-12-14 17:02:16
SHBC KL10F Kupongcertifikat Läkemedelsbolag II 16.07.2020 121.40   EUR FI4000177910 2018-12-14 17:02:16
SHBC KB10J Kupongcertifikat Byggnadsindustri 12.11.2020 74.70   EUR FI4000177951 2018-12-14 17:02:16