Balanserade index

Ett balanserat index anpassar kopplingen till marknaden efter hur stora svängningarna är. Om svängningarna är stora, får det balanserade indexet en mindre koppling mot den underliggande marknaden. Om svängningarna är små, får det balanserade indexet en större koppling. Historiska simuleringar med balanserade index visar att de ofta ger en högre riskjusterad avkastning jämfört med vanliga index.

Dessutom kan man ofta skapa effektivare placeringar med balanserade index än med vanliga index. Handelsbankens familj med balanserade index använder alla samma grundläggande metodik, men har olika så kallad målvolatilitet beroende på vilken marknad indexet är kopplat till. Våra balanserade index används bland annat till kapitalskyddade placeringar, till exempel aktieindexobligationer och råvaruobligationer.

I tabellen ser du våra balanserade index. Klicka på respektive balanserade index namn för att läsa mer om indexet

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % Akt. exp.
China Balance 20 %   383,98 -2,28 1,16 31,35 94,29 %
Commodity Balance 15 %   83,30 -8,94 -4,24 11,17 141,42 %
Emerging Markets Balance 20 %   175,51 -0,89 2,08 22,75 135,99 %
Finland Balance 20 %   272,18 4,82 11,72 39,38 164,37 %
OMXS30 Balance 20 %   632,72 3,76 30,76 33,77 159,07 %
Nordic Low Vol Balance 12%   371,86 4,62 36,06 68,21 148,07 %
Sweden Balance 15 %   414,14 2,93 23,25 26,92 123,47 %
Sweden Balance 20 %   647,40 3,69 30,56 35,51 160,73 %
US Balance 15 %   283,94 3,28 20,06 50,06 170,00 %
World Balance 15 %   279,21 2,27 21,89 41,45 150,00 %

Senaste kurs visar gårdagens stängningspris. Listan uppdaterades kl 17:42