Handelsbankens index

Handelsbanken har ett flertal index som är kopplade till exempelvis aktier och råvaror.

Aktieindex

Våra aktieindex är kopplade till olika sektorer och har hög likviditet.

Balanserade index

Balanserade index har en effektiv koppling till marknaden.

Råvaruindex

Råvaruindex mäter avkastningen på finansiella placeringar i olika råvaror eller korgar av råvaror.