Så handlar du

Bull & Bear är noterade på Nasdaq Helsingforsbörs och handlas precis som aktier. Handelsbanken ser till att det finns både köp- och säljkurser i Bull & Bear. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem på börsen.

Certifikaten handlas styckvis, det minsta antalet du kan köpa är ett certifikat. Exempelvis, ett certifikat med ett pris på 10 euro innebär en placering på just 10 euro. Ett köp av 100 certifikat skulle då innebära en placering på 1 000 euro.

Certifikaten har en löptid på minst 20 år, från utgivningstillfället. Du bestämmer själv om du vill behålla din placering i några minuter, en dag eller flera år. 

Förvaring av Bull & Bear

Bull & Bear-certifikat förvaras i ett traditionellt värdeandelskonto.  

Handla via Handelsbankens nätbank

Spara och placera > Lämna värdepappersorder > Lista alla värdepapper. Välj värdepappersslag "certifikat"

Logga in

Kortnamn

Varje Bull & Bear har ett eget kortnamn på börsen.

I exempelvis kortnamnet BULL OLJY X2 H betyder ”BULL” att man tjänar pengar om marknaden stiger. ”OLJY” visar att certifikatet är kopplat till priset på olja. "X2" innebär att certifikatet har två gånger daglig hävstång. Slutligen visar ”H” att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Och i exempelvis kortnamnet BEAR OLJY X2 H visar ”BEAR” att man tjänar pengar om marknaden faller. ”OLJY” visar att certifikatet är kopplat till priset på olja. "X2" innebär att certifikatet har två gånger daglig hävstång. ”H” visar att certifikatet är utgivet av Handelsbanken. 

Kostnader

När du handlar Handelsbankens Bull & Bear-certifikat betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften är vid noteringstillfället 0,5 - 0,8 procent* per år och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag.

Exempelvis, om administrationsavgiften är 0,8 procent per år i ett Bull-certifikat som kostar 10 euro blir administrationsavgiften 8 cent per år eller 0,00022euro per dag. Certifikatets värde kommer alltså automatiskt falla från 10 euro till 9,99978 euro om marknaden är oförändrad den dagen.

* Se Slutliga Villkor för enskilda certifikat.

Klicka på länken nedan för att se alla våra Bull & Bear.

» Visa lista