Så fungerar Bull

Vi antar att priset på olja ska gå upp. Du köper ett Bull-certifikat som är kopplat till oljepriset. Certifikatets hävstång är två (2). Om priset på olja stiger med 2 procent en dag, stiger Bull-certifikatet med 4 procent samma dag.

 

  Oljepriset Daglig förändring%   Bull värde Daglig förändring%
Dag 1 10,00 EUR   Dag 1 10,00 EUR  
Dag 2 10,30 EUR
+3,00 % Dag 2 10,60 EUR
+6,00 %
Dag 3 10,50 EUR +1,94% Dag 3 11,01 EUR +3,88 %
Dag 4 10,40 EUR
-0,95 % Dag 4 10,80 EUR
-1,91 %
Dag 5 10,60 EUR +1,92% Dag 5 11,22 EUR +3,84 %
Dag 6 11,00 EUR
+3,77 % Dag 6 12,06 EUR
+7,54 %
Utveckling + 10,00 %   Utveckling +20,63 %  

 

På sex dagar har oljepriset stigit med 10 procent. Bull certifikatet har under samma period stigit med 20,63 procent, alltså något mer än dubbelt så mycket som oljeprisets utveckling. Den främsta anledningen till detta är att Bull-certifikatets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte på den dubbla utvecklingen under en längre period. Observera att på längre sikt kan värdeutvecklingen i Bull-certifikatet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella uppgång.

 

OBS! Beräkningarna tar hänsyn till administrationsavgift men inte courtage.

 

Risker med Bull & Bear-certifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Det är viktigt att du känner till riskerna med Bull & Bear-certifikat innan köpbeslutet.

 

När marknaden i det Bull- eller Bear-certifikat man köpt går åt rätt håll får man minst den dubbla dagliga utvecklingen. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, förlorar man minst dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen. Värdeutvecklingen på längre sikt i Bull & Bear-certifikat kan bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket, innan administrationsavgift och courtage, som den procentuella förändringen i marknaden. Observera att högre hävstång också innebär högre risk.

 

Certifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk på Handelsbanken.

 

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

 

I de certifikat där underliggande tillgång handlas i annan valuta än euro, kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och euro.

Klicka på länken nedan för att se alla våra Bull & Bear.

» Visa lista