Frågor och svar

Jag skulle vilja börja handla med Handelsbankens Bull & Bear certifikat. Hur gör jag det?

Handelsbankens Bull & Bear certifikat handlas direkt på börsen, precis som aktier. Du behöver inte vara kund i Handelsbanken. Det enda du behöver är ett värdeandelskonto.

Hur ska jag göra för att placera i era Bull & Bear certifikat?

Bull & Bear certifikaten är börsnoterade värdepapper, vilket gör att du enkelt kan köpa och sälja dem hos din bank eller mäklare. Handelsbanken ser till att det både finns köp- och säljkurser i Bull & Bear certifikaten.

Hur stor är den dagliga hävstången i Handelsbankens Bull & Bear certifikat?

Den dagliga hävstången är olika för olika Bull & Bear certifikat. Under Kurslista och produktinfo i vänstermenyn kan du se vilken hävstång respektive Bull & Bear certifikat har.

Vad kostar det att köpa och sälja Handelsbankens Bull & Bear certifikat?

När du handlar våra Bull & Bear certifikat betalar du samma courtage som när du handlar aktier.

Vad innebär administrationsavgift i Handelsbankens Bull & Bear certifikat? Hur stor är den?

Administrationsavgiften är en avgift som dras automatiskt ur Bull & Bear certifikatens värde varje dag. Administrationsavgiften ska bland annat täcka bankens kostnader för hantering av certifikaten. Administrationsavgiften är olika för olika Bull & Bear certifikat. Du hittar respektive certifikats administrationsavgift under Kurser och produktinfo i vänstermenyn.

Jag har läst om era Bull & Bear certifikat. Hur fungerar de och vilka marknader kan man placera i?

Vi har Bull & Bear certifikat på aktier, aktieindex, råvaror och valutor och de fungerar alla enligt samma princip att de ger dig den dubbla (eller tre gånger) den dagliga avkastningen i den underliggande marknaden.

Var kan jag följa kurserna på Handelsbankens Bull & Bear certifikat?

Du kan se aktuella kurser här under Kurslista och produktinfo i vänstermenyn.

Vad betyder AV i Handelsbankens Bull & Bear certifikat?

AV står för Ackumulerat Värde och visar värdet för respektive Bull & Bear certifikat vid tidpunkten för föregående dags stängning i den marknad som certifikatet följer. Ett exempel är BULL NOKIA XH som får sitt AV fastställt kl. 18:30 varje handelsdag då Nokia-aktien slutar att handlas, ett annat exempel är BULL SAHKO X2 H som får sitt AV fastställt kl. 16:30 då elbörsen Nordpool stänger.

Jag köpte BULL OLJA H för en månad sedan. Oljepriset gått upp med 8 procent men BULL OLJA H har bara gått upp 14,9 procent. Varför har inte Bull certifikatet gått upp 16 procent?

Det viktigt att komma ihåg att Bull certifikatets utveckling baseras på oljeprisets dagliga utveckling och inte den dubbla utvecklingen under en längre period. På längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i Bull certifikatet bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som oljeprisets procentuella uppgång. Priset på certifikatet påverkas också av valutakursförändringar eftersom olja handlas i amerikanska dollar. Observera att våra Bull & Bear certifikat på olja följer brentoljans utveckling och inte WTI-oljan.

Jag funderar på att månadsspara i BULL FORTUM X2 H. Hur ska jag göra då?

Det är inte möjligt att månadsspara i våra Bull & Bear certifikat med mindre än att du köper nya certifikat på börsen varje månad. Bull & Bear certifikaten är värdepapper som köps och säljs på börsen precis som en vanlig aktie. Det är viktigt att komma ihåg att Bull & Bear certifikaten ger den dubbla dagliga avkastningen om du får rätt i din tro men du riskerar också att förlora dubbelt så mycket om du har fel.

Varför går inte Bull & Bear exakt 2 eller 3 gånger så mycket som den underliggande marknaden?

Exempelvis kan index en dag gå upp med 1 % medan BULL OMXH15 X3 H har gått upp med exempelvis 2,9% eller 3,1%. Förklaringen till detta är att Bull & Bear slutar att handlas kl. 18:25 medan index slutar att handlas kl. 18:30. Ofta kan index röra sig lite mellan kl. 18:25 och kl. 18:30. Bull och Bear ger, justerat för avgift och eventuell valutaeffekt, alltid exakt 2 eller 3 gånger marknadens kursutveckling från den underliggande marknadens stängning (i fallet OMX alltså 18:30).

Vilka risker finns det om jag börjar handla Handelsbankens Bull & Bear certifikat?

Det finns flera risker förknippade med Bull & Bear certifikat. Man brukar dela upp riskerna i olika kategorier, såsom kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk innebär risken att Handelsbanken inte kan fullfölja sina åtaganden. Det finns ingen annan bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Med marknadsrisk menas kortfattat att det är flera faktorer som påverkar Bull & Bear certifikatens värde under löptiden. Likviditetsrisk talar om att det i vissa situationer kan vara svårt att sälja certifikatet. I respektive certifikats Slutliga villkor kan du läsa mer om riskerna. I och med att Bull & Bear certifikat är högriskplaceringar är det extra viktigt att du förstår hur de fungerar. Läs mer i Bull & Bear certifikat i vänstermenyn.

Klicka på länken nedan för att se alla våra Bull & Bear.

» Visa lista