Vad är Bull & Bear?

Handelsbankens Bull & Bear -certifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgågn som exempelvis en aktie, ett aktieindex, en råvara eller ett valutapar. Du köper och säljer certifikaten på samma sätt som aktier.

Bull & Bear passar den som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om man tror på upp- eller nedgång. Med Bull tjänar man när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Bull & Bear -certifikat har en hävstångsfaktor som är minst två. Det innebär att den dagliga avkastningen blir dubbelt så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden. Om marknaden går åt fel håll, ­förlorar man dubbelt så mycket som den dagliga utvecklingen.

  • Daglig hävstång på 1, 2 eller 3
  • Aktier, aktieindex, råvaror och valutor
  • Tjäna pengar på både uppgång och nedgång

Klicka på länken nedan för att se alla våra Bull & Bear.

» Visa lista