Börshandlade produkter (exchange traded products) utgivna av Handelsbanken kommer att flyttas

Börshandlade produkter (exchange traded products) utgivna av Handelsbanken kommer att flyttas från Nasdaq Nordics reglerade marknad till First North MTF

Nasdaq Nordic har beslutat att flytta handeln av warranter och certifikat på den reglerade marknaden i Helsingforsbörs till First North Multilateral Trading Facility (MTF), som drivs av Nasdaq. Som en konsekvens av detta kommer Svenska Handelsbanken AB (publ):s börshandlade produkter (ETP:er), exempelvis Bull & Bear att flyttas till First North MTF.

Viktig information och viktiga datum:

  • Handeln flyttas från en reglerad marknad till en MTF. Innehavare som har restriktioner att endast inneha placeringar som är noterade på en reglerad marknad kan behöva vidta åtgärder.
  • Du kommer, precis som tidigare, att kunna handla börshandlade produkter via din depå i Handelsbanken eller genom din rådgivare eller nätmäklare.
  • De instrument som omfattas* kommer att flyttas på kvällen den 30 november 2017.
  • Handeln på First North MTF kommer att starta vid normal öppning för handel den 1 december 2017.
  • Under flyttprocessen kan handeln påverkas.

För ytterligare bakgrund och information, vänligen se Nasdaq Nordics meddelanden från den 15 september 2017, 5 oktober 2017, 13 oktober 2017 och den 31 oktober 2017 (Nasdaq message).

Har du frågor, vänligen kontakta Handelsbanken.

*Följande av Handelsbanken utgivna instrument påverkas: Bull & Bear-certifikat, Indexcertifikat, Råvarucertifikat och Valutacertifikat.