Raaka-ainesertifikaatit

Raaka-ainesertifikaatit ovat pörssinoteerattuja arvopapereita, joiden kehitys on sidottu jonkin raaka-aineen kehitykseen. Raaka-ainesertifikaateilla käydään kauppa samalla tavalla kuin osakkeilla.

Miten raaka-ainesertifikaatit toimivat?

Raaka-ainesertifikaattien hinta seuraa raaka-aineiden hintakehitystä. Handelsbankenin raaka-ainesertifikaateilla voit saada tuottoa raaka-aineiden sekä noustessa että laskiessa. Normaalisti raaka-ainesertifikaatilla saa tuottoa markkinan suunnan ollessa ylöspäin. Markkinoiden suunnan ollessa alaspäin, antaa raaka-ainesertifikaatti, jonka nimessä on ”BEAR”, positiivisen tuoton ja päinvastoin. Jos raaka-ainemarkkinan kehitys on väärän suuntaista eli vastoin sijoittajan odotuksia, tuottaa sijoitus tappiota.

Valikoimamme

Jokaisella sertifikaatilla on oma kaupankäyntitunnus pörssissä. Kultasertifikaatin nimi on KULTA H. KULTA viittaa siihen, että sertifikaatti on sidottu kullan hintaan. Vastaavasti H tarkoittaa, että sertifikaatti on Handelsbankenin.

Raaka-aine Kaupankäyntitunnus Perusvaluutta* Markkinan suunta
Elintarvikkeet ELINTARV H USD Ylös
Energia ENERGIA H USD Ylös
Jalometallit JALOMET H USD Ylös
Perusmetallit PERUSMET H USD Ylös
Kulta KULTA H USD Ylös
Hopea HOPEA H USD Ylös
Kupari KUPARI H USD Ylös
Nikkeli NIKKELI H USD Ylös
Sähkö SAHKO H EUR Ylös
Kupari BEAR KUPARI X1 H USD Alas
Sähkö BEAR SAHKO X1 H EUR Alas

* Perusvaluutta kertoo, mihin valuuttaan sertifikaatin arvo on pääasiallisesti sidottu.

Kaupankäynti

Raaka-ainesertifikaateilla käydään kauppaa samalla tavalla kuin osakkeilla pankin tai arvopaperinvälittäjän kautta. Handelsbanken on sitoutunut antamaan raaka-ainesertifikaateilleen sekä osto- että myyntikurssin normaaleissa kaupankäyntiolosuhteissa. Kaupankäynnistä veloitetaan yleensä normaali palkkio. Säilytykseen tarvitset arvo-osuustilin.

Käy kauppaa Handelsbankenin verkkopalvelun kautta Säästä ja sijoita > Tee arvopaperitoimeksianto > Näytä kaikki arvopaperit. Valitse lajiksi "sertifikaatti".

» Kirjaudu sisään verkkopalveluun

Hallinnointipalkkio

Sertifikaateilla on hallinnointipalkkio, aivan kuten rahastoilla.Hallinnointipalkkio vaihtelee sertifikaattien välillä 0,6 prosentista 0,7 prosenttiin ja se peritään päivittäin sertifikaatin arvosta. Esimerkiksi raaka-ainesertifikaatista, joka maksaa 10 euroa, peritään 6 sentin palkkio vuodessa eli päivittäin 0,00017 euroa. Sertifikaatin arvo putoaa siis automaattisesti 10 eurosta 9,99983 euroon ensimmäisenä päivänä, jos markkinahinnassa ei tapahdu muutosta.

Korko

Raaka-ainesertifikaatit seuraavat raaka-ainehintoja niin sanottujen termiinisopimusten kautta. Siten raaka-ainesertifikaatin hinta muuttuu päivittäin korkokomponentin verran. Korkokomponentti lasketaan pankkien välisestä viitekorosta vähennettynä 0,25 prosenttiyksiköllä. Siksi se voi myös tietyissä markkinaolosuhteissa olla negatiivinen. Korkokomponentilla voi olla suuri vaikutus raaka-ainesertifikaatin pitkän aikavälin hintaan. Korkokomponentti käy ilmi kunkin sertifikaatin Lopullisista Ehdoista.

Riskit

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Raaka-ainesertifikaattien pääasialliset riskit ovat: Markkinariski eli raaka-ainehintojen kehitys eri suuntaan, kuin ostetun sertifikaatin markkinasuuntaan. Vastapuoliriski eli liikkeeseenlaskijan kyky hoitaa arvopaperiin liittyvät velvoitteensa. Likviditeettiriski eli vaikeudet käydä kauppaa sertifikaatilla johtuen esimerkiksi rajoituksista tai likviditeetin puutteesta raaka-aineen markkinapaikalla tai teknisistä vioista, jotka häiritsevät kaupankäyntiä. Koska useat raaka-aineet hinnoitellaan dollareissa, koskee näitä arvopapereita myös valuuttariski. Lisätietoja kunkin sertifikaatin Lopullisista Ehdoista.

Haluatko sijoittaa raaka-aineisiin Bull & Bear -sertifikaateilla? Lue lisää täältä