Sweden Balance 20 %

Nimi Viimeisin YTD % 1 v. % 3 v. % 5 v. % Ajank.paino
Sweden Balance 20 % 679,07 8,77 28,12 37,18 35,36 145,99 %

Päivitetty 10:41.

Päivitetty 10:41.