OMXS30 Balance 20 %

Nimi Viimeisin YTD % 1 v. % 3 v. % 5 v. % Ajank.paino
OMXS30 Balance 20 % 663,33 8,78 27,96 35,35 31,76 147,43 %

Päivitetty 08:41.

Päivitetty 08:41.