Finland Balance 15 %

Nimi Viimeisin YTD % 1 v. % 3 v. % 5 v. % Ajank.paino
Finland Balance 20 % 272,18 4,82 11,72 39,38 58,97 164,37 %

Päivitetty 17:42.

Päivitetty 17:42.