Handelsbanken indeksit

Handelsbankenilla on useita esimerkiksi osakkeisiin ja raaka-aineisiin kytkettyjä indeksejä. Indeksiemme avulla voit sijoittaa uusille markkinoille sekä strategioihin, joilla on hyvä mahdollisuus ylittää vertailuindeksien tuotto. Indekseillä voit myös optimoida salkkusi sisältöä sijoittamalla tuotteisiin, jotka ovat kytketty useisiin kohde-etuihin erilaisilla riskitasoilla ja tuottomahdollisuuksilla.

Osakeindeksit

Osakeindeksimme ovat kytkettyinä eri sektoreihin ja niillä on korkea likviditeetti.

Balance-indeksit

Balance-indeksit tarjoavat tehokkaan kytköksen alla olevaan markkinaan.

Raaka-aineindeksit

Raaka-aineindeksit mittaavat raaka-aineisiin ja raaka-ainekoreihin kohdistuvien sijoitusten tuottoa.