Näin toimii Bull

Markkina nousee eli Bull-markkina

Oletetaan, että uskot öljyn hinta nousee. Ostat Bull-sertifikaattia, joka on sidottu öljyn hintakehitykseen. Sertifikaatin kerroin on kaksi (2). Jos öljyn hinta nousee yhtenä päivänä 2 prosenttia, nousee Bull-sertifikaatin hinta samana päivänä 4 prosenttia.

 

  Öljyn hinta Päivän muutos %   Bull arvo Päivän muutos %
Päivä 1 10,00 EUR   Päivä 1 10,00 EUR  
Päivä 2 10,30 EUR
+3,00 % Päivä 2 10,60 EUR
+6,00 %
Päivä 3 10,50 EUR +1,94% Päivä 3 11,01 EUR +3,88 %
Päivä 4 10,40 EUR
-0,95 % Päivä 4 10,80 EUR
-1,91 %
Päivä 5 10,60 EUR +1,92% Päivä 5 11,22 EUR +3,84 %
Päivä 6 11,00 EUR
+3,77 % Päivä 6 12,06 EUR
+7,54 %
Kehitys + 10,00 %   Kehitys +20,63 %  

 

Kuudessa päivässä öljyn hinta on noussut 10 prosenttia. Bull-sertifikaatti on noussut samassa ajassa 20,63 prosenttia, eli runsaat kaksi kertaa enemmän. Tärkein syy eroon on se, että Bull-sertifikaatin kehitys pohjautuu öljyn hinnan päivittäiseen kehitykseen eikä kehitykseen pidemmällä ajanjaksolla. Huomioi, että pidemmällä ajanjaksolla Bull-sertifikaatin kehitys voi olla sekä suurempi että pienempi kuin öljyn hinnan prosentuaalinen nousu kaksinkertaisena.

 

HUOM! Esimerkeissä on huomioitu hallinnointipalkkio, mutta ei kaupankäyntikulua.

Bull & Bear -sertifikaatteihin liittyvät riskit

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riksejä. On tärkeää, että sijoittaja on tietoinen Bull & Bear -sertifikaattien riskeistä ennen ostopäätöstä.

 

Bull- tai Bear-sertifikaattien alla olevan markkinan liikkuessa oikeaan suuntaan sertifikaatti tuottaa päivittäisen muutoksen vähintään kaksinkertaisena. Jos liike on vääränsuuntainen eli sijoittajan käsityksen vastainen, tappio on vähintään kaksinkertainen päivittäiseen muutokseen verrattuna. Bull & Bear -sertifikaattien arvonkehitys voi olla pidemmällä ajanjaksolla suurempi tai pienempi kuin markkinan prosentuaalinen kehitys kaksinkertaisena ennen hallinnointi- ja kaupankäyntipalkkioita. Huomioi, että korkeampi kerroin tarkoittaa myös suurempaa riskiä.

 

Sertifikaattien liikkeeseenlaskija on Handelsbanken. Ostaessaan sertifikaatteja sijoittaja ottaa Handelsbankeniin kohdistuvat luottoriskin.

 

Tiettyinä aikoina voi olla vaikeaa tai mahdotonta käydä kauppaa sertifikaateilla. Näin voi käydä markkinoiden likviditeetin puuttuessa, voimakkaiden kurssiliikkeiden aikana tai silloin, kun kaupankäynti jollain tärkeällä markkinapaikalla suljetaan tai sille asetetaan rajoituksia. Myös tekniset viat voivat häiritä kaupankäyntiä.

 

Jos sertifikaatin kohde-etuuden valuutta on muu kuin euro, kurssimuutokset voivat vaikuttaa arvopaperin arvoon.

Bull & Bear -valikoimamme

Tutustu Bull & Bear -valikoimamme alla olevasta linkistä!

» Bull & Bear