Kysymyksiä ja vastauksia

Haluaisin aloittaa kaupankäynnin Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaateilla. Mitä minun tulee tehdä?

Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaateilla käydään kauppaa pörssissä aivan kuten osakkeilla. Sinun ei tarvitse olla Handelsbankenin asiakas. Tarvitset vain arvo-osuustilin.

Miten sijoitan Bull- & Bear-sertifikaatteihin?

Bull- & Bear-sertifikaatit ovat pörssissä noteerattavia arvopapereita, joten niiden ostaminen ja myyminen onnistuu helposti pankin tai meklarin kautta. Handelsbanken pitää huolen siitä, että Bull- & Bear-sertifikaateille määritellään osto- ja myyntikurssit.

Miten suuri on Handelsbankenin Bull- ja Bear-sertifikaattien päivittäinen vipuvaikutus?

Päivittäinen vipuvaikutus vaihtelee Bull- & Bear-sertifikaateista riippuen. Tarkista kunkin Bull- ja Bear-sertifikaatin vipuvaikutus vasemmasta valikosta Kurssitiedot-otsikon alta.

Mitä maksaa kaupankäynti Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaateilla?

Käydessäsi kauppaa Bull- ja Bear-sertifikaateilla maksat saman välityspalkkion kuin tehdessäsi kauppaa osakkeilla.

Mitä Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaattien hallinnointipalkkio kattaa? Mikä on palkkion suuruus?

Hallinnointipalkkio vähennetään automaattisesti Bull- & Bear-sertifikaatin arvosta päivittäin. Hallinnointipalkkio kattaa mm. ne kulut, jotka syntyvät pankille sertifikaatin käsittelystä. Hallinnointipalkkio on erisuuruinen eri Bull- & Bear-sertifikaateille. Kunkin sertifikaatin hallinnointipalkkion löydät sivun vasemmasta laidasta Kurssitiedot-otsikon alta.

Olen lukenut pankkinne Bull- & Bear-sertifikaateista. Miten ne toimivat ja mille markkinoille on mahdollista sijoittaa?

Bull- & Bear-sertifikaatin voi kytkeä osakkeisiin, osakeindeksiin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. Kaikkien toimintaperiaate on sama, eli ne antavat kohde-etuuden päivittäisen tuoton kaksinkertaisena (tai kolminkertaisena).

Missä voin seurata Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaattien arvon kehitystä?

Ajankohtaiset kurssit löydät sivun vasemmasta laidasta Kurssit ja tuotetiedot otsikon alta.

Mitä tarkoittavat kirjaimet AV Handelsbankenin Bull- & Bear-sertifikaateissa?

AV on lyhenne sanoista Accumulated Value ja se kuvaa Bull- & Bear-sertifikaatin arvoa sillä hetkellä, kun kaupankäynti sertifikaattiin kytketyllä kohde-etuudella päättyy edellisenä päivänä. Esimerkkinä voidaan mainita BULL NOKIA X2 H, jonka AV vahvistetaan jokaisena kaupankäyntipäivänä klo 18.30, eli silloin kun kaupankäynti Nokian osakkeella päättyy. Toinen esimerkki on BULL SAHKO X2 H, jonka AV vahvistetaan Nordpool-sähköpörssin sulkeutuessa klo 16.30.

Ostin BULL OLJY X2 H -sertifikaatin kuukausi sitten. Tänä aikana öljyn hinta on noussut 8 prosenttia, mutta BULL OLJY x2 H on noussut vain 14,9 prosenttia. Miksi Bull-sertifikaatin hinnannousu ei ole 16 prosenttia?

On tärkeää huomioida, että Bull-sertifikaatin arvon kehitys perustuu öljyn hinnan päivittäiseen kehitykseen eikä siis pidemmän jakson kaksinkertaiseen arvonkehitykseen. Pitkällä aikavälillä Bull-sertifikaatin positiivinen arvonkehitys voi olla yli kaksi kertaa suurempi tai pienempi kuin öljyn hinnan prosentuaalinen nousu. Sertifikaatin hintaan vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset, sillä öljykauppaa käydään US- dollareilla. Huomaa, että öljyyn kytketyt Bull- ja Bear-sertifikaatit seuraavat raakaöljyn, eivät WTI-öljyn hinnan kehitystä.

Olen harkinnut kuukausisijoittamista BULL FORTUM x2 H -sertifikaattiin. Mitä minun pitää tehdä?

Kuukausisijoittaminen Bull- & Bear-sertifikaatteihin ei ole mahdollista muuten kuin ostamalla pörssistä uuden sertifikaatin joka kuukausi. Bull- & Bear-sertifikaatit ovat arvopaperita, joilla käydään kauppaa pörssissä aivan kuten osakkeilla. On tärkeää pitää mielessä, että Bull- & Bear-sertifikaatit antavat kaksinkertaisen päivittäisen tuoton, mikäli kehitys on olettamasi suuntainen. Jos kuitenkin olet väärässä, myös sertifikaatin arvon lasku voi olla kaksinkertainen.

Miksi Bull- & Bear-sertifikaatin kehitys ei ole tarkalleen kaksin- tai kolminkertainen verrattuna kohde-etuutena olevaan markkinaan?

Esimerkiksi indeksi vai tänään nousta 1 % kun taas BULL OMX X3 H on noussut vaikkapa 2,9 % tai 3,1 %. Syynä tähän on, että kaupankäynti Bull- & Bear-sertifikaateilla päättyy klo 18.25 kun taas kaupankäynti indeksillä päättyy klo 18.30. Indeksin arvo muuttuu usein hieman klo 18.25 ja 18.30 välisenä aikana. Kulujen ja mahdollisen valuuttavaikutuksen jälkeen Bull & Bear antavat markkinoiden kehityksen tarkalleen 2- tai 3-kertaisena (kun kyseessä on OMX , tarkka aika on 18.30).

Mitä riskejä sisältyy kaupankäyntiin Handelsbankenin Bull- ja Bear-sertifikaateilla?

Bull- ja Bear-sertifikaatteihin liittyy erilaisia riskejä. Riskit jaetaan yleensä ryhmiin, kuten luotto-, markkina- ja likviditeettiriskeihin. Luottoriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa Handelsbanken ei kykene täyttämään sitoumuksiaan. Pohjoismaissa ei ole yhtään pankkia, jonka luottokelpoisuus olisi Handelsbankenia korkeampi. Markkinariski viittaa niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat Bull- ja Bear-sertifikaattien arvoon sijoitusaikana. Likviditeettiriskiä käytetään kuvaamaan tilannetta, jonka vallitessa sertifikaatin myynti saattaa olla vaikeaa. Kunkin sertifikaatin Lopullisissa ehdoissa on enemmän tietoa riskeistä. Koska Bull- ja Bear-sertifikaatteihin liittyvä riski on suuri, on erityisen tärkeää tuntea niiden toimintamekanismit. Lisätietoa Bull- ja Bear-sertifikaateista löydät sivun vasemmasta laidasta.